ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระกาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563