ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
   
 
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะดาวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2563